Børspassagen
Kart - Klikk på bildet
Toll- og avgiftsadvokaten
Advokat Johan Dahl Kongsvik

Børspassagen, Fred Olsensg. 1, Postboks 164 Sentrum, 0102 Oslo

Telefon: 24 14 44 03 Telefaks: 24 14 44 01 Mobil: 900 22 104

Org. nr. 988.535.788 E-post:
advokat@kongsvik.org
http://www.onsager-kongsvik.org

  ffffff  


Handelsrådgivning
Tollprosedyrer
Særavgifter

Merverdiavgift
Avgiftsrepresentasjon
Næringsmidler
Miljøavgifter

n

 


Advokat Johan Dahl Kongsvik

(f. 2.1.1955) Juridisk embetseksamen (1989)
Advokatbevilling (1993)
Finansdepartementet (1989 - 92)
Oslo Politikammer (1994-95)
Toll- og avgiftsdirektoratet (1994-95)
KPMG Law Advokatfirma (1996-2005)

Spesialområder

Handelsrådgivning: Import og eksport.
Tollprosedyrer: Tollverdi, tollfrihet, ekspertlisenser, tollager, tarifering, fortolling og tollrefusjon, flyttegods, TVINN
Særavgifter: Motorvogner, avgiftsfri innførsel, øl/vin, tobakk, HFK, emballasje, mineralolje, drivstoff, båtmotorer
Merverdiavgift: Avgiftsfritak, Nordsjø- leveranser/import, kontrollsaker, bokettersyn
Avgiftsrepresentasjon
Næringsmidler: Mattilsynet/Statkorn
Miljøavgifter

 

   
Siden er utarbeidet av Lisbet T. Kongsvik - Tlf. 922 44 980